Bornholm Regionkommune
Bornholm Regionkommune
Det fördelaktiga förhållandet pris/prestanda vid jämförelser med andra system var utslagsgivande när Bornholms Regionskommune 2004 valde NilexPlus®

 

Bornholm är med sina 588 kvkm och en fast befolkning på 44 000 Danmarks 5:e största ö som t.o.m. 2002 var organiserat i 5 kommuner och ett län. Alla 6 verksamheterna hade sina egna IT-avdelningar med 50 NT-domäner, 100 servrar och i princip en AdHoc IT support som inte registrerade alla anmälda ärenden och den tid det tog att lösa dessa. År 2003 blev Bornholm Danmarks första Regions kommune innebärande bl.a. en central IT-organisation med idag 21 medarbetare, varav 5 i helpdesken och 1 som utbildar. De servar 2 000 Pc:ar i kommunens administration, 1 000 Pc:ar i skolorna och 320 hemarbetsplatser. Den årliga driftsbudgeten är på 32 MDkr.

 

Nu ca. 2.5 år efter sammanslagningen och erfarenheterna från denna säger IT Driftschefen Claus Munk: " Den centraliserade organisationen har inneburit stora besparingar vid inköp, en mer professionell organisation och en ökad specialisering, men framför allt en bättre support tack vare dedikerade Helpdesk medarbetare och NilexPlus® "

 

När det gäller besparingar kan nämnas att man har kunnat reducera antalet servar från 100 till 60. NilexPlus® togs i drift i april 2004 och under det första året hanterade man totalt ca. 16 000 ärenden. Alla ärenden registreras i Nilex HelpDesk och för närvarande har man ca. 1 000 ärenden per månad. Av dessa löses ca. 85 % inom 1 timma. Man använder också tilläggsmodulerna Gruppfunktion, Webbgränssnitt, Inköp-Anskaffning, Systemkontroll, AD ,CTI och Mail Service. Man kommer också att implementera Inventariesystemet och registrera ca. 3 500 Pc:s, vilket kommer att underlätta arbetet i helpdesken.

 

Lars Andersen, Helpdesk chef: " Vi gjorde en noggrann utvärdering av vad som fanns på marknaden och utslagsgivande till NilexPlus® fördel var dess väl utbyggda och goda funktionalitet samt det fördelaktiga pris/prestanda förhållandet i jämförelse med andra system. Vi fick helt enkelt mest för pengarna vid köpet av NilexPlus®."

 

Sedan igångsättningen av NilexPlus® har helpdesken kontinuerligt kunnat minska handläggningstiden för inkomna ärenden, och har nu nått en naturlig nivå. Helpdesken har fått specialister inom flera områden och driftsfrågor behandlas numera av dem. Man har fått ett naturligt förhållande till alla förekommande problem, en avsevärt bättre servicegrad och därmed också nöjdare kunder och personal.

 

Lars Andersen: " Vi har nu använt NilexPlus® i ca. 1.5 år och är nöjda med både programmet och samarbetet med Nilex. Programmet är användar-vänligt och mycket funktionellt. Vi har implementerat flera funktioner och moduler och planer på fler. Nilex öppna attityd och reaktioner på kunders önskemål om nya funktioner och moduler samt anmälda problem upplever vi som mycket positivt."


 
Nilex in Helsingborg AB     Brunnbäcksgatan 17, SE-252 31 HELSINGBORG     Phone: +46(0)42-18 00 50    E-mail: kundservice@nilex.se or support@nilex.se    Fax: +46(0)42-210776
© Copyright Nilex in Helsingborg AB 2010  All rights reserved