Falköpings Kommun
Falköpings Kommun

I Falköping lever drygt 31 000 invånare i lagom tempo, med bred samhällsservice och med en fantastisk natur inpå knutarna. Det böljande slättlandskapet mellan Ålleberg och Mösseberg har varit bebott sedan årtusenden, vilket mängden storstensgravar är ett påtagligt bevis för. Bygden är något av ett stort och välfyllt skafferi med småskalig livsmedelsproduktion och gårdsbutiker. Här värnar man den lokala matkulturen och de närproducerade råvarorna

 

Järnvägsknuten Falköping är väl känd. De goda kommunikationerna ger möjligheter till att leva det småskaliga och nära livet samtidigt som Göteborg inte ligger längre än en timma bort med tåg. (Till Stockholm får du räkna med drygt 2 timmar)

 

Det rika föreningslivet är ett annat signum. Liksom den levande landsbygden. Bland de många framgångsrika företagen kan nämnas Kinnarps, Volvo, Gyllensvaans Möbler, Arkivator, Falbygdens Ost m.fl.

 

Det goda livet, talar vi ofta om. Liksom livskvalitet. Här kan var och en utvecklas med goda möjligheter att förena arbete, fritid, familj, boende, vänner och föreningsliv.

 

IT-infrastruktur består av ett 80-tal servrar och 200 olika system och applikationer. Kommunen har en central IT-avdelning med 15 medarbetare svarar för allt från fast och mobil telefoni samt inköp, drift och support av kommunens datorer och nätverk till strategiska frågor i samband med bredbandsutbyggnad och kommunal e-service.


Supportgruppen med 7 medarbetare hanterar supportärenden, beställningar och användarhantering av kommunens ca 3000 anställda och 5200 elever.
Under 2006 hade man ca 11 300 incidentärenden och 90 % av dessa anmäldes via telefon och resterande via vår ärendeweb.

 

Falköpings kommun gjorde hösten 2001 en offentlig upphandling när de anskaffade sitt helpdesk- och inventariesystem. Efter utvärdering av inlämnade anbud bestämde man sig i januari 2002 för att anskaffa NilexPlus®.

 

Per Augustsson, IT-chef: "Vi gjorde en noggrann utvärdering av inkomna anbud och fann att NilexPlus ® bäst uppfyllde de ställda kraven. En avgörande faktor vid valet av system var också de goda referenserna som systemet fick från andra kommuner".

 

Falköpings kommun har Nilex HelpDesk med 18 användare och modulerna Gruppfunktion, Mailservice, Remote Control och Aktivitetsstyrning. Man har också Nilex Inventariesystem med 13 användare och modulerna Licenshantering, Nätverks Scanning, Bevakning och Streckkodsinventering.

 

Per Augustsson: "Vi har nu kört NilexPlus ® i ca 4 år och är nöjda såväl med programmet som kontakterna med Nilex. Det sker en ständig utveckling av programmet där vi som kunder och användare har haft möjlighet att påverka utvecklingen. Enda problemet under åren har väl varit att företaget lidit av en viss "växtvärk.""


 
Nilex in Helsingborg AB     Brunnbäcksgatan 17, SE-252 31 HELSINGBORG     Phone: +46(0)42-18 00 50    E-mail: kundservice@nilex.se or support@nilex.se    Fax: +46(0)42-210776
© Copyright Nilex in Helsingborg AB 2010  All rights reserved