Höganäs Kommun
Höganäs Kommun

Höganäs kommun använder NilexPlus® sedan 1999.

 

Höganäs kommun är en expansiv kommun med ca 24 000 innevånare, varav ca 11 000 i tätorten Höganäs, som erbjuder sina invånare och besökare ett rikt fritidsliv för allahanda aktiviteter som bl.a. bad, vandringar på det kända Kullaberg och golf. Det finns flera kända turistmål som t.ex. Keramiken, Mölle och Kullaberg. Keramiken är för övrigt med sina ca 300 000 årliga besökare ett av de mest besökta turistmålen i Sverige. I kommunen finns det flera kända bolag varav det mest kända är Höganäs bolaget och dess järnpulver som säljs till bilindustrin över hela världen. Ett annat är Foss Tecator som utvecklar och tillverkar analys produkter för livsmedels-, lantbruks-, medicin- och den kemiska industrin.

 

Höganäs kommun anskaffade NilexPlus® redan 1999 och som stöd för sin helpdesk och support märktes alla IT-inventarier och registrerades i Nilex Inventariesystem. Det var ett omfattande arbete att märka upp och registrera flera tusen inventarier, men ett arbete som har varit och är en ytterst lönsam investering. Den har inneburit att ytterst få dubbelköp har gjorts d.v.s. inköp av utrustning som har funnits i verksamheten men inte utnyttjats.


Att ha full kontroll över inventarierna och IT-Infrastrukturen är en viktig förutsättning för ett effektivt utnyttjande av helpdesk verktyget.

 

Jennie Lohmander, Support- och driftsansvarig: "Nilex styrka för oss på IT är att Nilex HelpDesk är integrerad med inventariesystemet så att man lätt kan få upp information om datorn direkt i supporten. De övriga funktionerna underlättar supporthanteringen och kan ta bort flera av de manuella rutinerna. Med Nilex HelpDesk och dess goda funktionalitet har vi blivit effektivare och kunnat ge en bättre support resulterande i nöjdare kunder/användare.

Bo Nilsson, IT-chef: När vi bestämde oss för att välja NilexPlus® var deras helpdesk program relativt nytt, men inventariesystemet användes av flera kommuner sedan några år. Utslagsgivande för dåvarande beslut var att NilexPlus® uppfylld våra krav och att prisbilden skilde sig ganska avsevärt från konkurrenterna. Under de här ca 10 åren har vår IT verksamhet utvecklats kontinuerligt och Nilex har följt med i utvecklingen och kunnat erbjuda vad vi har krävt".

Höganäs kommun har idag Nilex HelpDesk och Nilex Inventariesystem samt modulerna Gruppfunktion, MailService, AD-Integrator, Fältberoende, Streckkodsinventering, Bevakning, SMS-Integrator, HelpDesk Webb och Webbanmälan samt webb applikationen Klagomåls- och Synpunktshantering.

Bo Nilsson: Vi är nöjda med vårt val och framför allt att Nilex bedriver en kontinuerlig produktutveckling och i detta arbete lyssnat på vad deras kunder vill ha i sina olika verksamheter. De har en mycket kompetent och erfaren personal som är trevliga att ha och göra med.


 
Nilex in Helsingborg AB     Brunnbäcksgatan 17, SE-252 31 HELSINGBORG     Phone: +46(0)42-18 00 50    E-mail: kundservice@nilex.se or support@nilex.se    Fax: +46(0)42-210776
© Copyright Nilex in Helsingborg AB 2010  All rights reserved