Hudiksvalls Kommun
Hudiksvalls Kommun

Hudiksvalls kommun var Nilex första kund, köpte inventariesystemet 1996 och helpdesksystemet 1998.

 

Hudiksvalls kommun med ca. 38.000 innevånare är en dynamisk kommun med ett blandat näringsliv. Där finns många framgångsrika företag i varierande storlek. De största företagen i såväl omsättning som antalet anställda är Iggesund Paperboard, Ericsson och HIAB.

 

IT verksamheten i Hudiksvalls kommun är, i likhet med de flesta kommuner, omfattande och komplex. Inom administrationen finns idag ca. 1000 datoranvändare, ett antal som har fördubblats sedan 1997. Till dessa kan läggas skolans ca. 8.000 lärare och elever. Via helpdesk-systemet hanteras ungefär 300 - 400 ärenden per månad. I supporten arbetar idag 4 personer och ute på "fältet" arbetar 3 personer. I inventariesystemet finns det ca. 6000 inventarier registrerade.

 

Redan 1996 bestämde Hudiksvalls kommun att skaffa ett system-program för att ha kontroll över IT-inventarier. På mässan Skydd&Säkerhet i Älvsjö i september 1996 kom man i kontakt med Nilex och deras inventariesystem. Efter presentationer och tester bestämde man sig i december samma år för att köpa Nilex inventariesystem i stället för att utveckla ett eget. I takt med att IT användandet i verksamheten ökade och därmed också supportbehovet, bestämde man sig 1998 för att leta efter ett helpdesksystem. Då Nilex kunde erbjuda ett integrerat inventarie- och helpdesksystem valde man att också anskaffa Nilex HelpDesk. Till dessa två grundprogram använder man idag också tilläggsmodulerna: Nyregistrering och streckkodsinventering med PDA, Licensmodul, Systemkontroll, Mailservice och Webbapplikationen.

 

Gunilla Jonsson, support: "Tillsammans med en kollega besökte jag mässan Skydd och Säkerhet i Älvsjö i september 1996. Där kom vi första gången i kontakt med Nilex, en kontakt som resulterade i att vi köpte deras inventarie- och märkningssystem i december samma år. 1998 utökade vi med Nilex HelpDesk. Vi har haft och har ett mycket konstruktivt samarbete med Nilex. De är lyhörda för våra önskemål om förändringar i programmet och nya moduler. Under dessa ca. 8 år har NilexPlus® utvecklats till ett mycket effektivt verktyg för inventarie- och ärendehantering som väl täcker behoven i den kommunala förvaltningen. Nilex flexibiltet och lyhördhet för kundönskemål om produktutveckling gör att vi känner oss trygga med NilexPlus® som ett vektyg att möta framtidens krav på support i den kommunala IT-driften."


 
Nilex in Helsingborg AB     Brunnbäcksgatan 17, SE-252 31 HELSINGBORG     Phone: +46(0)42-18 00 50    E-mail: kundservice@nilex.se or support@nilex.se    Fax: +46(0)42-210776
© Copyright Nilex in Helsingborg AB 2010  All rights reserved