Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nilex Enterprise®

Ärendehantering

Nilex Ärendehantering gör dina kunder gladare

 

Med Nilex lösningar för ärendehantering får ni ett verktyg som hjälper er besvara era kunders frågor oavsett var de uppstår. Det kan vara via chat, mobil eller telefon  Om ni erbjuder intern support kommer leendet aldrig vara långt borta hos era slutanvändare eftersom de snabbt får sina ärenden besvarade.  Ni levererar samma effektiva support och service som era användare är vana vid när de handlar på nätet eller bokar en biljett till ett event. Inom en vecka är vårt system installerat och ni kan sköta er ärendehantering via olika enheter. Det kan vara framför datorn eller via mobilen. Vi har appar för Iphone, Android och Windows Phone. Det är modern ärendehantering on the go.

 

Nilex erbjuder moderna och heltäckande IT-tjänster för ärendehantering och Asset Management, som är enkla att konfigurera, implementera och underhålla. Vårt ärendehanteringssystem ger ett lägre TCO. Tack vare vår omfattande flexibilitet kan systemadministratören lägga upp nya roller och användare själv, vilket gör att Nilex kräver mindre resurser både initialt, men framförallt löpande. Därmed kan man oavsett budget fokusera på att leverera högkvalitativa tjänster till sina kunder, vilket ger er en hållbar konkurrensfördel. 

 

För att personalen i servicedesken ska kunna utföra sina arbetsuppgifter som att registrera, kategorisera, prioritera och hantera olika ärenden behöver de ett kraftfullt ärendehantering. För en optimal flödesprocess krävs en smart och effektiv ärendehantering med bl.a. ett överskådligt system, lättfunnen historik och goda uppföljningsmöjligheter. Dessutom måste man kunna hjälpa användarna via olika kanaler som självbetjäningsportaler, mobiler och sociala kanaler . Dessa problem löser Nilex med våra flexibla och moderna stödsystem för ärendehantering, vilket gör det enklare för verksamheten att nå mål som att leverera ärenden i tid, öka kundnöjdheten och minska kostnaderna.

  • Det är lätt att implementera. På några veckor är ni uppe och kör.
  • Med Nilex Analytics får ni statistik och underlag över er ärendehantering, som ger er tydliga underlag för beslut och förändringar.
  • Flexibelt - Kan anpassas efter era individuella önskemål och IT-processer.
  • Lätt att uppgradera.
  • Lätt att konfigurera. Det innebär att ni på egen hand enkelt kan förändra arbetsflöden, formulär, regler.
  • Mobila applikationer för ärendehantering hjälper era handläggare på fältet. Med våra lösningar kan återrapportering utföras direkt eller precis efter utförd uppgift, vilket ökar effektiviteten. Finns för iPhone, iPad, Android och Windows Phone.
Ärendehantering

Nilex Enterprise® 

 

Vårt verktyg ger er en heltäckande lösning för ärendehantering, IT-support och kundservice. Era kunder kan anmäla ärenden via vår self-service portal, telefon, chatt och e-post. Oavsett vilken kanal era användare väljer kan ni sköta er ärendehantering via vår servicedesk och även konfigurera vårt system efter era verksamhetsprocesser för incident, problem och change. Vårt ärendehantering tillhandahåller alla nödvändiga funktioner och processer för att ni ska klara detta. Vi har standardiserade procedurer som gör att ni kommer igång väldigt snabbt.

ITIL-Certifierat – Pink Verify

 

Ärendehantering Nilex Enterprise är verktyget för att bevaka ärenden och leverera god kundsupport till organisationens slutanvändare eller företagets kunder. Vårt ärendehantering är ITIL v3 certifierat av Pink Verify, som är garanti för att Nilex Enterprise stödjer ITILS best practice.

Nilex ärendehantering

 

Nilex Enterprise hjälper verksamheter att skapa ett strukturerat och processbaserat arbetssätt för IT- och kundsupporten. IT-Processerna kan utformas enligt ITIL, men de kan också skräddarsys  efter varje organisations önskemål och krav. På så sätt skapas rutiner som underlättar styrning och uppföljning. Med vår Workflow Manager kan ni enkelt styra serviceprocesser och andra åtgärder. Ni definierar standard processerna grafiskt och för utförandet av de olika uppgifterna i service teamet sörjer modulen för automatiskt.

 

Handläggare i organisationen kan på ett enkelt sätt administrera ärenden och slutanvändaren kan genom vår self-service portal skapa och även hitta lösningar på vanliga problem i vår kunskapsdatabas.  Samtidigt får ledningen och systemadministratören möjlighet att i systemet överblicka, prioritera och följa upp verksamheten.

 

Våra kunder har valt Nilex Enterprise eftersom det är ett system med hög flexibilitet, är kostnadseffektivt och implementeras väldigt snabbt.

 

Nilex Enterprise utvecklas utifrån filosofin att det ska vara enkelt för kunder att skapa effektiva processer för deras ärendehantering. Det ska också vara lätt för kunden att använda och göra ändringar i systemet utan att behöva hjälp av konsulter. Detta gör att kunder som använder våra system snabbt kan förverkliga sina strategier och processer. Med en omfattande behörighetsstruktur kan Nilex Enterprise dessutom skräddarsys för att passa alla företag oavsett hur supportorganisationen är uppbyggd. Vårt ärendehantering omfattar automatiska funktioner och konfigurerbara kopplingar som sköter allt från ärenderegistrering, e-postutskick och eskalering.

  • Lätt att implementera
  • Lätt att uppgradera
  • Lätt att konfigurera
IT-avdelningar  oavsett storlek måste idag ha verktyg som kan hjälpa dem med sin ärendehantering, buggrapportering, avvikelsehantering och överblicka licenskostnaderna för olika program som används i företaget.  Behoven varierar och alla IT-avdelningar behöver inte samtliga delar, men trots detta  erbjuder de flesta  leverantörer endast ett verktyg för att möta era unika krav och det är ingen mening alls. Systemen kan ha för många eller för få funktioner för att möta era krav. Här har Nilex ett annat tillvägsgångssätt. Man kan växa med våra stödsystem för ärendehanterung  och därmed  kan vi följer er i hela er resa från enkel ärendehantering till införande av ITIL-processer.

Avtalshantering


Verksamheter måste inte bara sköta sin ärendehantering effektivt utan de måste också bevaka avtalen som de har gentemot olika företag. Detta har vi också stöd för och Nilex Avtalshantering har utvecklats genom en omfattande dialog med våra kunder. Detta har lett till att dess utformning har blivit optimal eftersom vi ständigt hade våra kunders önskemål för ögonen när vi utvecklade SLA modulen. Med den kan alla avtal samlas på ett ställe med möjlighet att styra åtkomst, bevaka förfallodatum och få automatiska påminnelser mm.
Nilex avtalshantering kan vara ett viktigt verktyg för att säkra att företag förhåller sig till olika branschstandards och att de inte bryter mot någon lag. Detta gör att man minimerar risker för avtalsbrott som kan få betydande konsekvenser.  Med SLA modulen har man en kraftfull bevakningstjänst som varnar dig när ett förfallodatum närmar sig.
Applikationen gör att du alltid, i god tid, får reda på vilka avtal som ska förnyas/sägas upp och när det ska ske. Risken för ofrivillig förlängning av avtal minimeras och man bidrar till att göra verksamheten betydligt mer kostnadseffektiv.
 

Licenshantering (SAM)


Utöver ett kraftfullt stöd för verksamheters ärendehantering erbjuder vi även hjälp med licenshantering. dET är något som vi erbjuder som en tilläggsmodul till våra samtliga systemlösningar. Modulen heter Software Asset Management (SAM) och det är ett samlingsnamn för de processer, metoder och verktyg som bidrar till att skapa kontroll över hela flödet i licens- och programvaruhanteringen. Från planering, inköp, installation, distribution och avinstallation till utbildning och förändring.
Syftet med SAM är att öka effekten av IT, minska kostnaderna för programvara, begränsa affärsmässiga och legala risker, förbättra informationssäkerheten.
Med Nilex licenshantering får ni en tydlig överblick över hur licenssituationer för era programvaror ser ut. Ni får också tydliga svar på om ni har alla licenser som behövs för att säkerställa att ni klarar en revision och om era användare har de korrekta licensera för applikationer som körs inom företaget.
Referens
KappAhl valde Nilex Enterprise® för sin ärendehantering och IT Support

Läs mer...

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved