Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex

Användningsområde

Allt du behöver för din ärendehantering

 

Nilex är utformat för att passa alla typer av organisationer oavsett storlek. Från en liten organisation som endast har behov av en process idag till stora organisationer med olika typer av ärendehantering. Våra lösningar erbjuder självbetjäningsgränssnitt, mobila applikationer, kraftfullt användargränssnitt, kunskapshantering och omfattande rapportfunktioner

 

Nilex strömlinjeformar dina processer

 

Med Nilex ärendehanteringssystem kan alla jobba efter samma grundprocess oavsett om det gäller att hantera internservice, juridik, inköp, IT-support eller kundhantering. När alla följer samma process kan effektiviteten ökas, flaskhalsar elimineras och servicen förbättras.

 

Förbättra företagens resultat och minska kostnaderna

 

Verksamheter är under ständig press att sänka kostnaderna för IT samtidigt som man måste maximerar tjänsternas kvalitet och produktivitet. För att möta dessa utmaningar behöver man ett kraftfullt ärendehanteringssystem där man tydligt kan mäta och utvärdera tjänsterna man levererar. Våra lösningar hjälper IT-avdelningar att leverera allt mer komplexa tjänster och bättre kundservice.

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved