Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är för många organisationer en omfattande process, men med vår moderna avvikelsehantering registrerar ni enkelt era avvikelser och gör dem till förbättringar.

Nilex avvikelse är ett system som hanterar olika typer av avvikelser som reklamationer från medborgare, incidenter, returmaterial, ständiga förbättringar och flera andra ärenden som berör ledningssystem. Ärendegången för de olika typerna är anpassad efter den information och de åtgärder som är nödvändiga för förbättringsarbetet.

Vår lösning ger användarna ett bestämt arbetsflöde med signering av varje fas, vilket gör det lätt för användarna att ha kontroll över avvikelserna från anmälningstillfälle till slutåtgärd.

Nilex avvikelsehantering kan naturligtvis anpassas efter just er verksamhet så att den matchar era exakta behov. Användningsområdet är brett vilket visas genom att våra kunder använder den till att säkra att deras produkter uppfyller högt satta ISO standards eller som ett antal kommuner för att registrerar klagomål från sina medborgare.

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved