Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Cerdo Bankpartner

Cerdo Bankpartner

Cerdo Bankpartner i Helsingborg valde NilexPlus® i sin Service Desk

 

Cerdo Bankpartner erbjuder företag i bank- och finansbranschen ett stort sortiment av administrativa tjänster inklusive IT-stöd och processutveckling. Banker och finansbolag får med Cerdo Bankpartners hjälp större möjlighet att fokusera på sina egna kärnverksamheter och på sina egna kunder. Genom danska SDC (Skandinavisk Data Center), där Cerdo Bankpartner är delägare, har Cerdos kunder tillgång till ett bankdatasystem med fullständiga kopplingar till svensk bankinfrastruktur.

 

Cerdo Bankpartner AB ägs av Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen och Sparbanken Syd. Cerdo är ansvarigt för den totala IT infrastrukturen för dessa tre regionala banker, projekt management, planering och kontroll av data processer samt underhåll och support av applikationer.

 

Under våren 2007 bestämde sig Cerdo för att anskaffa ett ITIL certifierat HelpDesk- och Inventariesystem och bildade en projektgrupp som analyserade och tittade på flera olika system. Viktiga krav var bl.a. ett ITIL certifierat, väl beprövat, funktionellt och driftsäkert system.

 

Efter tester och en noggrann utvärdering beslutade man sig för att köpa NilexPlus®. Installation, konfigurering och utbildning gjordes i september 2007 och varpå man var i drift redan efter några dagar.

 

Sara Bengtsson, Servicedesk-ansvarig: "Vi valde NilexPlus® för att det var ett ITIL certifierat väl beprövat och funktionellt, flexibelt, enkelt och användarvänligt system som relativt snabbt kunde sättas i drift."

 

Cerdo Bankpartner har implementerat Nilex HelpDesk, Nilex Inventariesystem och modulerna Gruppfunktion, MailService, AD-Integrator, Workflow Management, SLA, Kalendermodul, Schemalagda ärenden, Fältberoende, WebbOrder, Webbanmälan, CTI, Licenshantering, Bevakning, Tidredovisning, Nätverksskanning och CMDB Viewer.


Cerdo Bankpartner har nu haft NilexPlus® i drift i ca 1.5 år och man planerar ytterligare integrationer med andra system och utökad användning.

 

Sara Bengtsson: "Våra högt ställda förväntningar på NilexPlus® har uppfyllts och vi är mycket nöjda med samarbetet med Nilex säljare, konsulter och supportpersonal. De reagerar snabbt på anmälda problem och är lyhörda för våra önskningar om produkt förändringar och anpassningar".


 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved