Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Findus

Findus

För Findus var NilexPlus® ett bättre alternativ än det befintliga vid en jämförelse av pris/prestanda.

 

Findus har mer än 60 års erfarenhet av livsmedelstillverkning och dess historia börjar 1941 när konfektyrföretaget Marabou köper den lilla Skånska Frukt-Vin-&Likörfabriken i Bjuv. Företaget döps snart om till Findus ( en sammandragning av FruktINDUStri ) och 1945 skriver Findus historia genom att lansera de första djupfrysta produkterna i Sverige. 1962 köper den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé företaget och Findus ingår i koncernen tills investmentbolaget EQT blir ny ägare den 1 februari 2000. Senare samma år köper Findus det norska djupfrysföretaget Frionor.

 

Idag har Findus ca 3000 anställda och verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Spanien, Frankrike, Ungern, Tjeckien och Tyskland.

 

Findus centrala IT Support i Bjuv var inte nöjd med sitt tidigare ärendehanteringssystem bl.a. p.g.a. av att det saknade vissa funktioner, var inte speciellt användarvänligt, men framför allt dyra licenskostnader. Findus såg nödvändigheten att effektivisera och förbättra sitt användarstöd och med målsättningen att uppnå detta till lägre kostnader. Valet föll på NilexPlus® som efter demonstrationer och tester väl klarade deras uppställda krav.

 

"Vi sökte efter ett mera funktionellt, användarvänligt och billigare system och var eniga om att NilexPlus® var det bästa alternativet" säger Hans-Ingvar Ohlsson, ansvarig för IT Supporten inom Findus koncernen. "Viktigt för vårt val var också att vi tillsammans med övriga avtalskunder kan påverka utvecklingen av NilexPlus®. Vi har redan fått gehör för vissa önskemål om förändringar".

 

Findus IT Support centrala enhet med front- och backoffice för den svenska verksamheten, back office för den internationella verksamheten med dess egna front office och totalt 30 handläggare använder sedan hösten 2003 NilexPlus® för att supporta ca. 2000 klienter. För närvarande handlägger de ca. 500-600 ärenden per vecka. Huvuddelen av ärendena anmäls idag via telefon, men målsättningen är att kunderna mer och mer skall använda mail och webapplikationerna. Ca. 80 % av ärendena löses direkt i front office och resterande i back office.

 

"Med NilexPlus® räknar vi med att uppnå en högre servicegrad och som en följd av detta nöjdare kunder" säger Hans-Ingvar.


 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved