Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
FlexLink

FlexLink

FlexLink använder NilexPlus® sedan år 2000

 

FlexLink är en ledande leverantör av system inom produktionslogistik, och erbjuder lösningar för hantering av material och informationsflöden inom tillverknings och monteringsindustrin.

 

FlexLink har 650 anställda och 25 säljkontor över hela världen och är representerade i 60 länder. Huvudkontoret ligger i Göteborg och 2006 var omsättningen 1,278 MSEK. FlexLink startades 1980 som en del av SKF och är ett självständigt bolag sedan 1997.

 

Liksom alla avdelningar inom FlexLink, arbetar IT avdelningen kontinuerligt med att hitta lösningar för att effektivisera driften och öka utnyttjandegraden i gjorda IT-investeringar. Efter noggranna undersökningar beslöt man i slutet av 2000 att investera i NilexPlus®. Ett standardiserings och automatiseringsarbete av IT-supporten påbörjades för att förbättra supportteamets effektivitet, ett arbete som sedan dess pågår kontinuerligt. Med NilexPlus® har man ett verktyg som gör det möjligt att uppnå en högre utnyttjandegrad av verksamhetens infrastruktur inom IT.

 

FlexLink har använt NilexPlus® i ca 10 år och implementerat Nilex HelpDesk, HelpDesk Webb, AD och NDS Integrator, MailService och Nätverksscanning. Antalet ärenden har ökat i takt med att bolagets verksamhet har vuxit, en ökning som har kunnat hanteras på ett effektivt sätt bl.a. tack vare att man på ett enkelt sätt har kunnat bygga ut NilexPlus®.

 

Sofie Broman, HelpDesk ansvarig: "NilexPlus® är ett enkelt, överskådligt och användarvänligt system med en väl utbyggd funktionalitet. Nilex uttalade ambition att kontinuerligt utveckla programmet och att då alltid lyssna på kundernas önskemål, är en av deras styrka som vi uppskattar samt att de har en snabb och bra support. Programmets flexibilitet gör det lätt att addera nya användare och vi kan hantera dag till dag administration utan att behöva utse en speciell administratör".


 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved