Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nilex Enterprise®

Funktioner

Nilex Ärende-, Incident- och problem hantering

 • Enkel och snabb felregistrering
 • Web klient där slutanvändaren kan skapa ärende och sen följa status på dessa
 • E-postklient, skicka och ta emot e-post från Nilex
 • Integrerad kunskapsdatabas (Knowlegdebase)
 • Verktyg för rapportering och statistik
 • Loggfunktion där ärendehistoriken registreras med bl.a. tid och händelse

Self-Service

Genom Nilex självservice kan du snabbt och enkelt rapportera och registrera ärenden via självserviceportalen. Det är ett modernt webbgränssnitt där användare kan kontrollera status på sina ärenden, läsa meddelande från servicedesken, titta i FAQ. anmäla och registrera ärenden på webben, vilket resulterar i mindre administrativt arbete för tekniker och handläggare.


Nilex självservice använder sig av single sign-on där applikationen identifierar vem som är inloggad på datorn och använder sig sedan av denna information för att logga in användaren korrekt och automatiskt.

 

Användarna kan själva registrera och följa status på sina ärenden via e-post eller självserviceportalen,vilket resulterar i mindre administrativt arbete för tekniker och handläggare. Användaren kan även söka i vår  kunskapsbank där vi samlar all information om handläggarens arbete och olika ärenden.

Mobil ärendehantering

 • Skapa nya ärenden, kategorisera och redigera information i ärendena
 • Hitta närmaste tekniker ute på fältet
 • Tilldela och plocka upp ärenden
 • Svara användare med lösningar och stänga ärenden i appen
 • Tidsloggen hjälper dig att hålla koll på tiden du lägger på dina ärenden
 • Sökningar kan göras utifrån ämne, den som lagt ärendet, eller prioritet och ärenden som behöver mest uppmärksamhet kan plockas upp omedelbart

Ärendeöversikt

Allt som görs i Nilex-systemen skrivs naturligtvis i loggen; vem, när och vad som gjordes.

 

Under varje ärende kommer du att kunna följa alla skeenden som gäller ärende-, användare-, kund- och inventariehistorik. Denna överblick hjälper supportpersonalen att snabbt och lätt kunna se vad som hänt i ärendet, och därmed bidra till en snabbare och bättre lösning.

Nilex e-post integration

Nilex Mail Services är en länk mellan befintliga e-postsystem och Nilex ärendehantering som kan utföra en mängd uppgifter som underlättar kommunikationen i mellan handläggare och berörda parter (anmälare, användare, chefer). Nilex Mail Service kan integreras med valfritt mailsystem som använder SMTP ut och POP3 eller IMAP in. För Microsoft Exchange finns även stöd för Exchange WebServices.

 

Tjänsten innehåller bland annat:

 • Skapar ärenden automatiskt vid nya förfrågningar insända per mail till utvald adress
 • Automatiska e-brev vid olika händelser såsom registrering, byte av handläggare, eskalering, statusändring, avslut, m.m.
 • Editerbara mallar för både manuella och automatiska e-brev med möjlighet att lägga in länkar som refererar till ärendedata.
 • Mail-kommunikationen som härrör till ett ärende sparas på ärendet.

 

Integration med Katalogtjänster

Nilex har funktionalitet för att integreras LDAP baserade katalogtjänster som t.ex Active Directory, Novell e-directory. För att automatiskt hämta information om företagets anställda och dess systemanvändare. Det är information såsom användarnamn, förnamn, efternamn, telefon, mobiltelefon, e-post, avdelning, o.s.v.

Ärendekoppling

Minska risken för dubbelarbete genom att koppla samman likartade ärende i kedjor. På så sätt får man bättre översikt, och dessutom möjligheten att stänga hela kedjor i ett enda moment när felet avhjälpts.

 

T.ex. om en skrivare har slut på toner kommer helpdesk ta emot flera  förfrågningar från användare som inte kan använda skriva ut. Alla dessa ärenden länkas till ett huvudärende med ett enda klick i Nilex. När huvudärendet är åtgärdat och stängs, avslutas även alla underärenden.


 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved