Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex

Kommuner

Nilex Kommuner


Nilex hjälper kommuner kontinuerligt att förbättra sin ärendehantering samt öka produktiviteten. Kostnaderna för deras IT minimeras och servicenivån till medborgarna ökar. Med Nilex Enterprise förkortas ledtiden på olika ärenden och även handlingar processas effektivare. Detta ställer höga krav på systemstöd för effektiv informationsspridning. Därtill ska god spårbarhet och säkerhet garanteras för att svara upp mot uppsatta lagar och utvecklingskrav, vilket uppnås med våra ärendehanteringssystem.

Några av de organisationer som redan valt Nilex®

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved