Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Kund Evenemang
Presentationer från användarträffen i Helsingborg

Nilex användarträff i Helsingborg den 23-24 september 2014

 

 

Nilex Enterprise: Nilex Användarträff 2014 - Nilex Enterprise.pdf

Shared Services: Shared Services.pdf

Nilex Analytics: Nilex Användarträff 2014 - Nilex Analytics.pdf

Behörighet i Analytics: Behörighet i NA.pdf

Mobila applikationer: Nilex Användarträff 2014 - Mobile.pdf

Network Scanning: Nilex Användarträff 2014 - NNS.pdf

 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved