Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Kundsupport

Kundsupport

Nilex ServiceDesk är ett ärendehanteringsverktyg för intern och extern kundsupport.


Prioritering och samordning

 

Nilex ärendehanteringssystem stödjer all administration av service och support i en organisation. Vi ser till att inga ärenden faller mellan stolarna eftersom all information om ett ärende samlas på ett ställe och blir åtkomlig för de delar av organisationen som behöver den. Efterson ni har överblick över ärenden ger det möjligheter till prioritering och samordning.

 

Förenklad fördelning av ärenden

 

Fördelningen av support- och serviceförfrågningar från kunder och slutanvändare förenklas och i stället för att lägga tid på att administrera ett ärende, kan tiden läggas på att faktiskt behandla det. Vårt stödsystem för ärendehantering är flexibelt och kan konfigureras för att matcha olika tjänst- och supportorganisationer IT-processer.

 

God Kundservice

 

Nilex ärendehantering ger förbättrad kundservice, högre kundnöjdhet genom snabbare svarstider och genom att fastställa förväntningar med servicenivåavtal (SLA). Med våra mobila applikationer och chat-modul kan ni arbeta med att lösa ärenden direkt när era slutanvändare har ett önskemål eller problem. Med vår servicedesk blir supportorganisationen effektivare.

 

Vad är Nilex ärendehantering?

 

Nilex Enterprise är både en lättadministrerad och användarvänlig lösning som förenklar, strukturerar och automatiserar det administrativa arbete som är relaterat till all hantering av ärenden. Funktioner för arbetsprocesser gör att ärenden och dokument automatiskt flödar till rätt person vid rätt tidpunkt i organisationen. Med Nilex lösningar för ärendehantering säkerställs att alla kritiska processteg hanteras enligt effektiva och definierade arbetsflöden och rutiner. Alla ärenden sparas i en gemensam databas. Detta leder till en bättre överblick och spårbarhet i verksamheten. Med Nilex ärendehanteringssystem får IT-supporten en tydlig överblick över sina ärenden och problem som deras användare har.

 

Våra ärendehanteringssystem kan också konfigureras för att stödja specifika processer såsom som ITIL.  Våra systemlösningar kan användas inom en mängd områden däribland för hantering av personalfrågor eller som ett verktyg för IT-och kundsupporten.

 

Nilex Ärendehantering möjliggör att koordinera, styra samt få en överblick av samtliga ärendeprocesser inom organisationen.

 

Installation

 

Vi erbjuder våra systemstöd för ärendehantering både som molntjänst och lokal installation. Nilex ärendehanteringssystem hjälper till att öka konkurrenskraft och lönsamhet.

 

Fördelar med Nilex ärendehantering

  • Snabb och kostnadseffektiv implementering av våra lösningar
  • Nilex ärendehantering ger bättre kundservice genom tillgänglig information
  • Det underlättar processförbättringar i organisationen
  • Enkelt för användaren att konfigurerar ändringar i systemet utan att behöva konsulter på plats
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved