Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex

Landsting, sjukvård

Nilex Landsting & Sjukvård


För att kunna tillhandahålla ett av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem samt administrera olika IT-system som används inom landstingen ställs det höga krav på process- och kostnadseffektivitet. Komplexiteten i landstings och liknande verksamheters processer samt dagliga arbete ställer höga krav på systemstöd för ärendehantering. Vi har anpassat våra lösningar för att mötta dessa krav, vilket bekräftas av att vi har många av Sveriges landsting som kunder. Läs här varför Landstinget i Värmland valde Nilex Enterprise.

Några av de organisationer som redan valt Nilex®

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved