Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland

Landstinget Värmland använder NilexPlus® för sin IT Support sedan hösten 2009

 

 

Landstinget i Värmland arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård och är länets största arbetsgivare och kunskapsorganisation med cirka 7 000 medarbetare.

 

Det finns ett trettiotal vårdcentraler, sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby. Tandvården har 40 kliniker runt om i länet. Det finns också ett landstingsarkiv.


Landstings-IT har som uppdrag att vara samarbetspartner för landstingets alla verksamheter som använder sig av informationsteknologi – IT, och att tillhandahålla tjänster inom IT-drift support, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.


Under våren 2009 gjorde Landstings IT en offentlig upphandling av ett HelpDesk/Ärendehanteringssystem och efter en kvalificerad urvalsprocess bestämde de sig för att förvärva NilexPlus® för att hantera sin IT Support inom hälso- och sjukvård och tandvård.


Alexander Georghiou, Incident och Servicedesk ansvarig:

 

"NilexPlus® var det idealiska valet för oss. Bland de olika alternativen som undersöktes fastnade vi för Nilex lösning som gav möjlighet att styra hela IT-verksamheten från IT- tillgångar till support tjänster. Det är ett flexibelt och effektivt system som var lätt att anpassa till våra behov. Eftersom det är lätt att lära och använda, är det omtyckt av alla i servicedesken. Tack vare NilexPlus® har vi kunnat hantera inkomna ärenden effektivare genom en bättre arbetsplanering. I rapporter visas tydligt vilka huvudproblem som en supportmedlem ombeds lösa och IT-personalen kan koncentrera sig på de viktigaste arbetsuppgifterna. Sedan vi infört NilexPlus® har vi framför allt fått nöjdare kunder.

 

I såväl sjukvården som i många andra verksamheter, är IT budgeten liten men med ett ökande behov av IT service. All fokus är mer eller mindre koncentrerad på system för vård och mindre belopp är ofta avsedda för IT service och support system. IT avdelningarna måste alltså möta ett ökande behov av olika IT tjänster utan att därför få mera pengar, vilket betyder att de måste hitta ekonomiskt acceptabla lösningar för att öka effektiviteten.NilexPlus® är ett alternativ för sjukvårds organisationer att lösa detta problem tack vare en fördelaktig relation mellan pris och prestanda d.v.s. systemet har många och väl beprövade funktioner till relativt låga kostnader."


På Landstinget i Värmlands IT Avdelning arbetar cirka 80 personer och alla använder Nilex i sin vardag för till exempel verksamhetens support till ca 7000 PC användare. Man använder i dagsläget NilexPlus® för ITIL processerna Incident-, Configuration- och Service Level Management.


Alexander Georghiou Incident och servicedesk ansvarig:

 

"Vi har använt NilexPlus® i ca 1.5 år och är nöjda både med programmet och den service och support Nilex ger. Programmet utvecklas kontinuerligt och att det sker i nära samarbete med kunderna är positivt, som alltså har möjlighet att ange sina önskningar på användarträffar, workshops och genom mail till en härför avsedd adress."


 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved