Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Licenshantering

Licenshantering

Licenshantering är något som vi erbjuder som en tilläggsmodul till våra samtliga systemlösningar. Modulen heter Software Asset Management (SAM) och det är ett samlingsnamn för de processer, metoder och verktyg som bidrar till att skapa kontroll över hela flödet i licens- och programvaruhanteringen. Från planering, inköp, installation, distribution och avinstallation till utbildning och förändring.

Syftet med SAM är att öka effekten av IT, minska kostnaderna för programvara, begränsa affärsmässiga och legala risker, förbättra informationssäkerheten.

Med Nilex licenshantering får ni en tydlig överblick över hur licenssituationer för era programvaror ser ut. Ni får också tydliga svar på om ni har alla licenser som behövs för att säkerställa att ni klarar en revision och om era användare har de korrekta licensera för applikationer som körs inom företaget.

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved