Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nilex Enterprise®

Licenshantering

Med SAM licenshantering får ni transparens över er licenshantering och kan undvika legala risker p.g.a. underlicensiering och spara pengar genom att undvika köp av flera licenser än nödvändigt.

 

Med SAM/LH kan ni bl.a.:

  • Styra användandet av era licenser efter behov och utnyttjande.
  • Snabbt märka en över/under licensiering eller licens kränkning.
  • Dokumentera och förvalta era licenser enligt god revisions sed.
  • Sänka kostnader och utnyttja ramavtal för licens pooling.
  • Undvika verksamhetskritiska ansvarsfrågor genom legal användning av licenser.
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved