Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Metsä

Metsä

Metsä Tissue valde NilexPlus ® för sin IT support till fabrikerna i Finland, Sverige, Tyskland, Polen och Slovakien

 

Metsä Tissue har sitt ursprung i G. A. Serlachius Oy, ett finskt träbearbetnings företag som startades 1868. Serlachius och sedermera Metsä-Serla har varit pionjär och ledande tillverkare av tissue pappers produkter i Finland sedan i början av 20-hundra talet med välkända varumärken som Lambi, Serla, mola, Leni, Fasan och Katrin.

 

Idag är Metsä Tissue med ca. 3 300 anställda en av de ledande tillverkarna i Europa med en produktionskapacitet på 610 000 ton tissue papper och 30 000 ton bak papper per år i fabrikerna i Finland, Sverige, Tyskland, Polen och Slovakien.

 

Försäljningskontor finns i Norge, Danmark, England, Frankrike, Schweiz och Ryssland.


Sedan 2004 ingår Metsä Tissue i Metsäliitto Cooperative koncernen.

Företagets IT support leds från Mariestad med totalt 23 handläggare placerade där och på företagets produktionsanläggningar i Europa. De ger IT- support till 1700 klienter.

 

Under 2003 gjorde man en utvärdering av olika helpdesk- och inventariesystem och valde NilexPlus®.

 

Mikael Pettersson, IT-chef: "Vi tittade på flera olika system och jämförde pris/prestanda. I projektgruppen var vi eniga om att NilexPlus ® var det ekonomiskt mest fördelaktiga valet, då detta system erbjöd bästa funktionalitet till lägsta kostnad".

 

Metsä Tissue har idag Nilex HelpDesk och Nilex Inventariesystem med modulerna Gruppfunktion, AD koppling, Mailservice, Webapplikation, Inköp/Anskaffning och Applikationsregister.

 

Andelen anmälda ärenden är ca. 500 per vecka, varav 25 % via mail och resterande via telefon.

 

I inventariesystemet har man hittills registrerat 2000 inventarier.

 

Mikael Pettersson: "Vi har nu använt NilexPlus ® i ca. 3 år och våra erfarenheter är positiva både vad gäller programmets funktionalitet och kontakterna med Nilex. Deras lyhördhet för kundönskemål, ny - och vidareutveckling av programmet och moduler är vi mycket nöjda med".


 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved