Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Mobila applikationer

Mobila applikationer

Vi erbjuder även mobil ärendehantering. Till alla våra ärendehanteringssystem har vi utvecklat egna mobila-applikationer för Iphone, Android och Windows Mobile. Detta gör att teknikerna på fältet får tillgång till sina ärenden varsomhelst och närsomhelst.

 

Detta ger betydande flexibilitet och ökar effektiviteten eftersom man inte behöver vara på kontoret för att kunna arbeta med att lösa olika problem. Ärenden kan uppdateras varsomhelt, vilket leder till ökad kundnöjdheten eftersom svarstiden förkortas avsevärt.

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved