Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Mölnlycke Healthcare

Mölnlycke Healthcare

Mölnlycke Health Care valde NilexPlus® för supporten av 4000 användare i 26 länder och 5 världsdelar.

Mölnlycke Health Care grundades 1997 genom ett köp av SCA:s kliniska division Mölnlycke i Sverige och fusion med finska Tamro Oy. Köpare var det svenska venture capital bolaget Nordic Capital och ett flertal välkända svenska institutionella investerare. Nyckelpersoner i företagsledningen erbjöds aktier och aktieoptioner av de nya ägarna.

Efter förvärv och organisk tillväxt uppnådde bolaget 2003 en omsättning på 4.246 Mkr med antalet anställda 4000 i ca 26 länder och 5 världsdelar.

Mölnlycke Health Care är idag en av världens ledande tillverkare och leverantör av engångs artiklar som operationsrockar och operationslakan. Inom sårläkningsindustrin är bolaget ännu bara en starka i Europa, men speciellt de avancerade produktsortimentet har också en stark tillväxt i USA. Bolaget har två affärsområden: Surgical respektive Wound Care med en säljorganisation i USA respektive Europa/RoW samt en central global administration.

Företagets starka expansion ledde till att man tittade sig om ett efter ett nytt Ärendehanteringssystem i slutet av 2002 och i detta arbete träffade man på Nilex på Comdex Scandinavia i januari 2003.

Anna Stewart, Helpdeskansvarig:
"Vi tittade och testade de ledande systemen på marknaden och var eniga i projektgruppen att NilexPlus® var det system som bäst uppfyllde vårt hårt ställda krav på pris/prestanda. Det integrerade ärendehanterings- och inventariesystemet och tilläggsmoduler som t.ex. Gruppfunktion, Adapter Active Directory och Systemkontroll gör NilexPlus® till ett av marknadens mest funktionella system.”

Mölnlycke Health Cares helpdesk är uppdelad i de två enheterna: IT-support med 26 handläggare och SAP-support med 25 handläggare. De har i genomsnitt 150 respektive ärenden per vecka. Man använder också tilläggsmodulerna Mailservice och webbapplikationen.

I inventariesystemet finns för närvarande 1000 inventarier registrerade. Med tilläggsmodulen Systemkontroll scannar nätet av varje dag men informationen importeras i NilexPlus 1 gång i veckan för att de alltid skall vara uppdaterade på vilka hård- och mjukvaror som används. Licenshantering och webbapplikationen är andra tilläggsmoduler som används.

Anna Stewart:
"Vi har nu haft NilexPlus® sedan i september 2003 och har bara goda erfarenheter av såväl programmet som kontakterna med Nilex. Att kunna diskutera och påverka programmets utveckling upplever vi som något väldigt positivt. NilexPlus® är ett enkelt användarvänligt system med mycket god funktionalitet och Nilex som företag flexibelt och lyhörda för önskemål om förändringar och nya funktioner.”
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved