Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nilex Enterprise®

Nätverksskanning

Nätverksskanning levererar kontinuerlig aktuell information om alla era hård- och mjukvaror som t.ex. nätverkskomponenter, klientdatorer, servrar och tunna klienter samt deras konfiguration och programvaror. Med denna modul har ni total kontroll över vad som finns i ert nätverk och kan bedriva en effektiv licenshantering. Detaljerad teknisk information om IT-Infrastrukturen är viktig för snabba och målinriktade åtgärder för att åtgärda fel. Genom koppling av aktuell data till t.ex. ärendehanteringen blir bearbetningstiden för att lösa aktuella problem med detta verktyg kortare, redan i first line kommer många ärenden att kunna lösas. Med Nätverksskannings modul blir det enklare att administrera verksamhetens alla IT-Inventarier. Man har kontinuerlig kontroll av vilka licenser som är installerade, metering d.v.s. mäter hur mycket en viss programvara används och minimerar verksamhetens licenskostnader genom att undvika onödiga licenskostnader.
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved