Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex

Nilex Produkter

Nilex ärendehantering förbättrar era verksamhetsprocesser

Nilex erbjuder heltäckande lösningar för ärendehantering och ett omfattande processtöd för ITIL. Oavsett om ni vill införa ett ärendehanteringssystem som är anpassat efter ITIL eller optimera era affärsprocesser, erbjuder vi en flexibel mjukvaruplattform som kan anpassas till de individuella kraven i er organisation.

 

Våra kunder, oavsett storlek, är beroende av ett fungerande stödsystem för olika typer av ärendehantering. De behöver lösningar som matcher deras behov och stöd när det gäller utformande av nya arbetsprocesser. Vårt mål är att man ska kunna skaffa sig ett ärendehanteringssystem oavsett budget.

 

Innan vi kommer med ett förslag för vilken av våra lösningar som matcher deras behov har vi en omfattande dialog där behov och önskemål diskuteras. Därefter arbetar vi med våra kunder fram konkreta förslag på förbättringar och hur vårt verktyg på bästa sätt kan stödja deras processer. Som kund kan man välja Nilex Enterprise som kan skräddarsys efter er verksamhets exakta önskemål. Utöver detta har vi också Nilex Pro och NileXpress som är prisvärda och populära. Vill man ha en molntjänst eller lösningar för er mobila arbetsstyrka har vi det också.

 

Oavsett vilken av våra lösningar man väljer, möjliggör Nilex ärendehanteringssystem att man kan koordinera, styra samt få en överblick av samtliga ärendeprocesser inom organisationen.

 

Läs mer om våra lösningar:

Nilex Enterprise

Nilex Pro

NileXpress

Molntjänster

Mobilärendehantering

 

 

Affärsbehov:

 

Processoptimering

 

Om ni vill utforma ett processbaserat arbetssätt har vi verktyget för detta. Med vår erfarenhet och kunskaper av tidigare implementationer levererar vi verksamhetsnytta som effektiviserar våra kunders verksamhetsprocesser.

 

Mobil ärendehantering

 

Om ni har servicetekniker, säljare eller mycket av er personal ute på fältet behöver ni lösningar så att de kan rapportera in avvikelser och även skapa ärenden precis efter dem har besökt en kund eller åkt till en plats där det finns problem. Med Nilex mobila ärendehantering har ni vertyg som säkerställer en snabb och flexibel rapportering via mobilen. Vi har utvecklat lösningar för Iphone, Android och Windows Phone.

 

Avvikelse- och incidenthantering

 

Gör det lättare för tekniker och era slutanvändare att anmäla ärenden. Ni kan fånga upp ärenden via email, telefon, chat och mobiltelefoner. Oavsett kanal kan ni med Nilex säkerställa att rätt aktiviteter genomförs som skapar överblick och spårbarhet i hanteringen.

 

Förbättringsarbete

 

Vad är era kunder nöjda med, vad anser teknikerna om det nya stödsystemet, vad tycker medborgarna om kommunens nya planer? Registrera medarbetarnas, medborgarna eller slutanvändares förbättringsförslag. Ni kan med våra rapporteringsverktyg mäta, analysera och säkerställa implementeringen av förbättringsåtgärder.

 

IT- och Kundsupport

 

Utforma en effektiv process för medarbetarna, slutanvändaren eller medborgaren att begära support och ställa frågor. Genom att utforma specifika processer för olika frågetyper som garanterar effektiv hantering, kan ni öka svarstiden och därmed öka kundnöjdheten

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved