Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Bornholmstrafiken A/S i Rönne valde NilexPlus® för sin IT Support

 

Den 14 februari 1866 stiftades Dampskibsselskabet (Ångbåtsbolaget ) på Bornholm av 1866 A/S, av bornholmska affärsmän. I dagligt tal, "66-bolaget". Rederiet drevs som privat aktiebolag fram till 1973. Genom lag nr. 272 från 23 maj 1973 övertog staten rederiet.

 

Bornholmstrafikkens rutter har under 2004 varit under upphandling. Resultatet blev, att det fortfarande är Bornholmstrafikken som ska stå för färjetrafiken till och från ön.

 

Sedan 1 maj 2005 heter rederiet Bornholmstrafikken A/S.

 

Rederiets uppgift
Det är rederiets huvuduppgift att säkra transport till och från Bornholm, av passagerare, post och gods, således att det är till mest möjlig nytta för det bornholmska samhället


 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved