Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
GS Development i Malmö väljer NilexPlus®

GS Develpment har köpt Nilex HelpDesk och Nilex Inventariesystem samt ett flertal moduler för sin IT Support.

 

GS Development är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Aimpoint, Bioimplant, Camurus och Granuldisk. Dotterbolagen är verksamma inom olika områden, men har som gemensam strategi att svara för nytänkande i sin bransch. Verksamheten grundar sig till stor del på samarbete med olika forskare, ofta knutna till universitet och målet är att utveckla id‚er, uppfinningar och patent till praktiska tillämpningar. Aimpoint tillverkar och marknadsför rödpunktsikten för civilt och professionellt bruk. Bioimplant utvecklar implantat som ersätter skadade leder i hand och fingrar. Camurus arbetar med system för Drug-Delivery (DDS) och nya läkemedelskandidater och har lämnat in ett antal nya patent för dessa. Granuldisk tillverkar och marknadsför utrustning och system för grovdisk.  

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved