Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Helsingborgs Dagblad valde NilexPlus© för sin IT-Support

Helsingborgs Dagblad är nordvästra Skånes ledande media företag med en omsättning på 510 Mkr och 359 anställda. Man utger tidningarna Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten och har en upplaga på ca 82 000 exemplar. Dessutom utger företaget gratistidningen xtra! Helsingborg och har regionens mest välbesökta webbplats, med över 160 000 unika besökare per vecka

 

Helsingborgs Dagblad AB mål och vision är att utvecklas till ett medieföretag med medborgarnas intresse i centrum. Oavsett medium skall nyheter och information förmedlas som fyller läsarnas och kundernas behov. Innan NilexPlus© anskaffades använde sig HD av sitt mailsystem för att hantera sina helpdesk ärenden. Medvetna om att de hade vuxit ur detta system, beslutade sig HD för att leta efter ett nytt helpdesk- och inventariesystem. Under vintern och våren 2005 utvärderades flera av marknadens olika helpdesk- och inventariesystem innan man slutligen bestämde sig för NilexPlus©. Vid utvärderingen av de olika systemen framstod NilexPlus© som det fördelaktigaste alternativet tack vare dess väl utvecklade funktionalitet, enkelhet, överskådlighet, skalbarhet och sist men inte minst, användarvänlighet. Det var det bästa köpet vid jämförelser av övriga system och fokus på pris/prestanda. NilexPlus© har varit ett viktigt hjälpmedel i helpdesk personalens arbete att förbättra produktiviteten vid hanteringen av ärenden och ha full kontroll över verksamhetens alla hård- och mjukvaror. Detta innebär en tidsbesparing som vid det nuvarande antalet ca 450 ärende per månad är väsentlig. En annan viktig fördel som systemet ger, är att teknikerna kan prioritera ärendena efter angelägenhetsgrad och bättre styra upp sina arbetsuppgifter. Supportpersonalen har också fått bättre möjligheter att reagera på användarnas behov vilket har inneburit nöjdare användare. HD har implementerat Nilex HelpDesk och modulerna Gruppfunktion, Aktivitetsstyrning, MailService och AD Integrator. Man planerar att anskaffa flera av NilexPlus© moduler och aktuella är Webborder, Webbanmälan och Licenshantering. Christer Klingborg, IT-chef: Vi valde NilexPlus© efter att ha tittat på flera system och kan efter ca 1,5 års drift säga att vi är mycket nöjda med såväl program som support. Vår Helpdesk/support har idag mera dedikerade uppgifter än tidigare och kan därför på ett bättre och effektivare sätt möta användarnas krav på snabb service. NilexPlus© har varit och är ett viktigt verktyg för att uppnå en hög kundtillfredsställelse i vår Helpdesk/support.  

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved