Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Helsingborgs Stad köper NilexPlus®

Helsingborgs Stad och SFF Förvaltningskontor har köpt NilexPlus® Ärende- och Inventariesystem.

 

Helsingsborgs Stad största förvaltning; Skol- och fritidsförvaltningen har köpt NilexPlus® Ärendehantering för Incident, Problem och Change av sina förvaltningsspecifika system och Nilex Inventariesystem för dokumentationen.

 

MailService, SLA, WorkFlow och Releasekalender var några viktiga moduler som SFF kommer att använda för att strukturera upp sina processer gentemot verksamheten.

 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved