Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Holmen byter till NilexPlus©

Holmen byter ut sitt nuvarande helpdesksystem till Nilex HelpDesk och ett flertal moduler för sin IT-Support inom koncernen.

 

Efter att ha testat NilexPlus© valde Holmen att byta ut sitt helpdesk system och har förutom Nilex HelpDesk också köpt modulerna Gruppfunktion, AD-Integrator, MailService och Webbanmälan. Holmen är en skogsindustrikoncern som kan tillverka cirka 2,7 miljoner ton papper och kartong per år. Dominerande marknad är Europa och koncernen omsätter årligen cirka 19 mdkr. Antalet anställda är cirka 5 000. Holmen-aktien finns på Stockholmsbörsen Large Cap. 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved