Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
IT Universitetet i Köpenhamn valde NilexPlus© för sin IT Support

 

IT Universitetet är en oberoende utbildnings- och forskningsinstitution med verksamheten koncentrerad till den digtala världen från spel och kommunikation till affärs- och mjukvaruutveckling. Antalet studenter är 1535 och av dessa kommer 24 % från andra länder. 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved