Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Landstinget Gävleborg utökar användandet av NilexPlus© med deras Human Resources-projekt.

 

Landstinget Gävleborg ska underlätta för alla sina anställda som har frågor rörande arbetsmiljö, löner etc. genom att skapa HR-Akuten, en enhet som registrerar och besvarar alla frågor i NilexPlus©. Dessa frågor och svar kommer så småningom bilda en publik FAQ/Kunskapsbank. Anställda kommer att själva kunna registrera och följa sina ärenden på webben och även där kunna ta del av kunskapsbanken. Via modulen Nilex Mailservice ska användarna även kunna skicka e-post som direkt blir till ärende i NilexPlus©. Landstingets IT-Avdelning har använt Nilex Inventarie- och Heldeskprogram med ett antal moduler sedan 2003. 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved