Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Marks kommun valde NilexPlus© för sin IT-Support

 

Marks kommun är ytterligare en av många kommuner som har valt NilexPlus© för sin IT-Support. Vi skall leverera Nilex HelpDesk, Nilex Inventariesystem och Nilex CRM Kundservice samt modulerna Gruppfunktion, Workflow Management, AD-Integrtrator, Kalendermodul, Ärendestyrning,MailService, Schemalagda ärenden, SLA modul, Webbanmälan, WebbOrder, HelpDesk Webb, Mobile HelpDesk, Bevakning, CMDB, Debitering, SMS-Integrator, Licenshantering och Utlåning/Uthyrning. 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved