Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Nilex är ett av DI:s Gasellföretag 2008 och därmed ett av de snabbast växande företagen i Sverige

 

En Gasell har offentliggjort minst fyra årsredovisningar. har en omsättning som överstiger 10 Mkr. har minst tio anställda. har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen. har under samma period minst fördubblat sin omsättning. har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. har sunda finanser.  

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved