Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Nilex får kund i Polen

 

Ledande fastighetsbolag i Polen väljer Nilex för sin IT-Support. Efter en lång process beslutade man att införa Nilex för att strukturera sin ärendehantering.

 

Avtalet tecknades i samarbete med Nilex partner Cherry Consulting.

 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved