Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Nilex mobila positioneringstjänst - ett bra val för miljön

 

Med Nilex mobila positioneringstjänst vet företaget och personalen i servicedesken var medarbetarna befinner sig. Det leder till ökad produktivitet, sänkta kostnader och förbättrar internkommunikation. Ni kommer också kunna öka kundnöjdheten eftersom vår tjänst hjälper er hitta närmaste servicepersonal, vilket gör att svarstiden förkortas avsevärt.

 

Snabbare Service

 

Nya ärenden får teknikern direkt i mobilen. Avslutade ärenden kan bekräftas ute på fältet, vilket minskar den administrativa bördan.

 

Mindre restid

 

Genom vår mobila positionering får den teknikern som är närmast kunden uppgifterna i sin mobil, vilket minskar restiden

 

Ökad kundnöjdhet

 

Dina anställda informeras bättre och kunderna får hjälp snabbare. Detaljerad information om vilka problem kunden har erhålls i mobilen och den tekniker som är närmast kunden tar sig an problemet och förkortar därmed svarstiden avsevärt.

 

Papperslös Orderfördelning– bra för miljön

 

Teknikern behöver inte hämta något papper där det står vilka tjänster han ska utföra under dagen. Han får det snabbt och enkelt i sin mobil och eftersom systemet kan erbjudas som en molntjänst, behöver man inte någon hårdvara. Nilex mobila positioneringstjänst och vår molnlösning är ett bra val för miljön.

 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved