Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Nilex utser Ulf Svensson till utvecklingschef

Ulf Svensson ny utvecklingschef på Nilex

 

Ulf Svensson är sedan den 31 januari ny utvecklingschef på Nilex. Ulf har en mycket gedigen IT erfarenhet och kommer närmast från TeliaSonera där han haft ett flertal tjänster.  Senast  som produktchef för molnbaserade IT-tjänster. Dessförinnan har Ulf arbetat med utveckling av IT system och arbetat på TeliaSoneras Koncern IT enhet som ansvarig för den globala IT arbetsplatsen.

 

"Med Ulf Svensson som ny utvecklingschef kan vi intensifiera vår satsning på molnbaserade tjänster. Vi är därför väldigt glada över att få tillgodogöra oss Ulfs kompetens och gedigna erfarenheter.", säger Kjell-Åke Nilsson, VD    

 

"Jag ser det som väldigt spännande att efter många år i ett storbolag, att få komma till ett litet men ändå ledande företag inom sitt område. Nilex har en stor utvecklingspotential och goda möjligheter att följa med en föränderlig omvärld.", säger Ulf Svensson, utvecklingschef.

 

 


 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved