Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
NilexPlus® finns nu i ett tilläggsavtal till Statskontorets ramavtal 6690/04

ATEA har med Verva slutit ett tilläggsavtal till ramavtal 6690/04 för NilexPlus® avseende området driftstödsprodukter.

 

ATEA har med Verva slutit ett tilläggsavtal till ramavtal 6690/04 för NilexPlus® avseende området driftstödsprodukter. Statliga myndigheter, försvarsmakten och de affärsdrivande verken får avropa från de statliga ramavtalen. Några av ramavtalen kan nyttjas även av kommuner och landsting. 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved