Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Schenker köper NilexPlus©

Schenker har köpt Nilex HelpDesk och ett flertal moduler för att hantera supporten av sina ca. 250 interna system.

 

Schenker AG startades för 135 år sedan av Gottfried Schenker i Wien och är med huvudkontor i Essen en av världens ledande leverantör av integrerad logistisk service med land verksamheter, världs täckande luft- och sjöfrakt med all tillhörande logistisk service. Företaget har 55 000 anställda i 1500 kontor över hela världen och den totala årsomsättningen är 13.2 Billioner Euro. Schenker i Sverige har 3800 anställda, 4000 lastbärare och 7 000 anställda i 300 samverkande åkerier. Den svenska verksamheten har 42 000 avtalskunder och drygt 18 miljoner gods- och paketsändningar (16 miljoner ton) hanteras per år. rsomsättning här är ca 12.7 miljarder kronor. Schenker Stab IT i den svenska verksamheten har 55 anställda, varav 5 arbetar inom Inrikes Support och de administrerar företagets 150 olika system och applikationer. Inrikes Support ger service och support till ca: 2000 användare. För det planerade bytet av det befintliga helpdesk systemet gjorde man en noggrann utvärdering av ett flertal olika system. Vi hade den första kontakten med dem i juli 2006 som följdes av flera under hösten. Schenker hade krav på några mindre förändringar i vårt system, vilket vi också förklarade oss beredda att göra. I oktober bestämde man sig för att testa NilexPlus © i sin skarpa miljö och denna test resulterade i en order i december. Bengt-Arne Andersson, avdelningschef: Vi tittade på och testade ett flertal olika helpdesk system och jämförde funktioner, prestanda och kostnader. Vi fann att NilexPlus © var det fördelaktigaste alternativet när vi jämförde pris/prestanda. Det var lätt att installera, konfigurera och lära sig, vilket gjorde att vi redan efter några dagar körde systemet skarpt. Schenker i Sverige har idag Nilex HelpDesk med 60 handläggare och modulerna Gruppfunktion, Mailservice och Webgränssnitt. Bengt-Arne Andersson: NilexPlus ©är ett användarvänligt, enkelt, stabilt och snabbt system som underlättar arbetet för personalen, vilket bidrar till att vi kan ha en hög servicegrad till våra användare.  

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved