Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Sida utökar NilexPlus© installationen

Sida har haft Nilex Inventariesystem och tillhörande moduler sedan hösten 2005 och har nu också köpt Nilex HelpDesk och ett flertal moduler.

 

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet, UD. Vårt mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida har nu köpt och implementerat Nilex HelpDesk och modulerna Aktivitetsstyrning, CTI, Gruppfunktion, e-Directory Integrator, Kalendermodul, MailService, Mappningsningsfunktion/Fältberoende, Remote Control, Schemalagda ärenden, SLA Modul, Webbanmälan, Webborder och Altiris Asset Mgm. Integrator. Sedan hösten 2005 använder man för sin inventariehantering Nilex Inventariesystem och modulerna Nyregistrering och Streckkodsinventering med PDA, Licenshantering, Nätverks Scanning och Webb gränssnitt Nilex Inventariesystem. 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved