Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet valde NilexPlus©

ATEA i Uppsala har i en offentlig upphandling erhållit en order av SLU för leverans av Nilex HelpDesk och Nilex Inventarieystem samt ett flertal olika moduler.

 

SLU är universitetet som utbildar och forskar för livet Forskningen och utbildningen vid universitetet har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning, ända till globala fenomen som växthuseffekten. Helhetssyn, tvärvetenskap och tillämpbarhet är ledstjärnor för SLU:s forskning och utbildning och för kontakterna med näringsliv och samhälle. På vårt universitet hittar du människor med ett brinnande intresse och engagemang för sitt arbete, och som förenar traditionella kunskaper med banbrytande id‚er.  

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved