Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Strålfors utökar NilexPlus® installation

Strålfors, som använder NilexPlus® för sin IT-Suport, har utökat antalet handläggare i Nilex HelpDesk och Nilex Inventariesystem samt köpt moddulerna Aktivtetetsstyrning-Workflow, CTI-Koppling, Gruppfunktion, AD-Intgrator, Kalendermodul, MailService, Fältberoende, Schemalagda ärenden, SLA Modul, WebbAnmälan, WebbOrder, Bevakning, CMDB Viewer. SMS-Integrator och Licenshantering.

 

Efter att noggrant ha utvärderat ett flertal olika utländska och inhemska HelpDesk- och Inventariesystem, bestämde sig Strålfors för att utöka NilexPlus installationen. Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Fakta: Verksamhet Omsättning 3 800 MSEK Antal anställda 2 100 -varav i Sverige 1 100 Ägare sedan juni 2006 Posten AB Grundat 1919 Börsnoterat 1984 - 2006 Huvudkontor Ljungby Informationsöverföring Verksamheter i: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Schweiz och Storbritannien. Branscher: Våra kunder finns inom branscherna läkemedel, fordon, spelbolag, kemiskt/teknisk industri, telekom, banker, försäkringsbolag, detaljhandel, energibolag, myndigheter med flera.  

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved