Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Strålfors utökar NilexPlus® med en installation i det engelska bolaget

 

Stralfors PLC i Redruth, Cornwall väljer också NilexPlus® för sin support. 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved