Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
Vår partner Svenska Datagruppen skall leverera Nilex Inventariesystem till Bedege AB

Vår partner Svenska Datagruppen skall leverera Nilex Inventariesystem till Bedege AB

 

Bedege AB vill göra detaljhandelsföretags vardag bekymmersfri såväl på huvudkontoren som ute i butikerna. Detta gör de genom att bygga system och lösningar utifrån varje unik kunds organisation och bransch.

 

De anpassar sina systemlösningar till din verklighet, men de gör det med standardkomponenter. Det betyder att du kan installera samma system i stora delar av världen och få stöd från lokala partners när så behövs.

 

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved