Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nyheter
XLENT AB har köpt NilexPlus© för sin interna och externa support

XLENT är ett ledande nordiskt konsultbolag med ca 200 anställda som arbetar med kundcentrerad affärs- och IT-utveckling, skall använda Nilex HelpDesk och modulerna Aktivitetsstyrning, CTI-koppling, Gruppfunktion, AD-integrator, Kalendermodul, MailService, Fältberoende, Remote Control, Schemalagda ärenden, SLA Modul, Webbgränssnitt Nilex HlepDesk och Webbanmälan för sin interna och externa support.

 

XLENT med kontor i ™rnsköldvik, Sundsvall, Hudiksvall, Stockholm, Oslo och Helsingfors, hjälper företag att bli mer kundcentriska från det strategiska till system, applikationer och operationell verksamhetsdrift. De bygger sin konsultverksamhet runt begreppet Customer Centricity, eller kundcentrering. Detta är koncept som kan appliceras inom alla branscher och företag samt företags samtliga verksamhetsområden.  

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved