Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex

Partner

Våra utvalda Partners är nyckeln till framgång.

 

Vi samarbetar med en optimal mix av partnerföretag som gör att våra kunder såväl som våra samarbetspartners kan dra nytta av de ingående parternas specialkunskaper och unika positionering.

 

Vårt partnerskapsprogram ger våra samarbetspartners möjligheter att dra kommersiell nytta av våra nischade och gedigna erfarenheter samt vår moderna teknik.

 

Tag därför gärna kontakt med oss för nya möjligheter!

Sverige

Danmark

Tyskland

Polen

Österrike

Tekniska samarbetspartners

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved