Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
PEAB

PEAB

Peab använder NilexPlus® sedan 1997 och är mycket nöjda med hur programmet har utvecklats.

Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson som då var 16 respektive 14 år gamla. Man började hjälpa lantbrukare på Bjärehalvön med renhållning och soptömning. De båda övertog också Lennart Axelssons maskinstation och fick diverse uppdrag. Ganska snart utökades antalet anställda och maskinparken kompletterades med bandtraktor och lastbilar. 1967 blev en milstolpe i företagets historia. Bolaget Bröderna Paulsson Peab AB bildades. Uppdragen ändrade karaktär, det handlade om större entreprenader och samma år byggdes det första kontoret i Förslöv. Peabs första krossverk monterades upp i det egna grustaget.

Peab har under 45 år utvecklats från att vara en lokalt verksam entreprenad firma med några anställda till att bli ett av Sveriges största och framgångsrika bygg- och anläggningsföretag. Ett viktigt år i företagets utveckling var 1991 då Peab gick samman med det OTC-noterade bygg- och anläggningsföretaget Hallström & Nisses AB. Genom detta blev man en rikstäckande storkoncern inom bygg- och anläggning. 1990-talet var en viktig period i Peabs utveckling med ett flertal strategiska förvärv.

Idag bedrivs verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Antalet anställda är ca. 10.000 och omsättningen 20.000 Mkr. Peab är noterade på Stockholmsbörsens O-lista och har idag 15.800 aktieägare.

För att få en bättre kontroll och överblick över företagets IT- inventarier anskaffades Nilex Inventariesystem 1997.

Mats Ström, Chef Användarstöd: "Vi letade efter ett system med bra funktionalitet och till ett rimligt pris för att få en bättre kontroll på gjorda investeringar i hård- och mjukvaror. Nilex Inventariesystem uppfyllde våra krav och har visat sig vara en mycket bra investering."

Idag finns det mer än 6.000 inventarier registrerade. Man använder sig också av tilläggsmodulen Webbapplikation. Peab IT-Service är en organisation med totalt 36 medarbetare fördelat på avdelningarna: Infrastruktur, Användarstöd, Systemförsörjning och IT-Strategi. Inom Användarstöd arbetar 25 personer med support till 2.900 användare i Sverige, Finland och enligt planerna under 2004 också Norge.

Mats Ström: "År 2000 bestämde vi oss för att anskaffa ett ärendehanteringssystem och det föll sig då naturligt att välja Nilex HelpDesk."

Antalet helpdesk ärenden per vecka är idag ca. 200. Tilläggsmodulerna Adapter Active Directory, Mailservice, Gruppfunktion och Webbapplikationen används också.

Mats Ström: "Vi är mycket nöjda med hur programmet har utvecklats och framför allt att vi har haft ett visst inflytande på utvecklingen. Nilex är alltid lyhörda och beredda att diskutera våra förslag och önskemål om förändringar i programmet såväl som nya funktioner och moduler."
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved