Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Strålfors

Strålfors

Strålfors valde NilexPlus® när man bytte ut sitt helpdesk system

 

Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring med 2 300 anställda, en omsättning på 3 900 MSEK och verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Schweiz, Storbritannien och Polen. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Kunderna finns inom branscherna läkemedel, fordon, spelbolag, kemiskt/teknisk industri, telekom, banker, försäkringsbolag, detaljhandel, energibolag, myndigheter med flera.

Under hösten 2007 startade Strålfors ett ITIL projekt. I det projektet ingick även att utvärdera det befintliga ärendesystemet med andra alternativ.

Man tittade då på flera olika system och kom slutligen fram till att NilexPlus® var det system som bäst motsvarade deras kravspecifikation. Beslut föregicks också av en testperiod.

Carl Schultze, helpdeskansvarig: "Vi sökte efter ett ITIL certifierat system som vi enkelt skulle kunna införa på koncernens alla affärsområde och valet föll då på NilexPlus®. Vi kontaktade några företag som redan hade NilexPlus® och deras positiva information om systemet och leverantören var viktig för vårt beslut. För oss var det bl.a. viktigt att få bekräftat att man kan vara igång och köra skarpt redan efter några dagar. Både vi och våra externa ITIL konsulter var imponerade när vi tog en närmare titt på NilexPlus® och bl.a. en kundanpassad testinstallation. Konsulterna menade att det inte torde finnas något annat system som var i närheten av NilexPlus® och absolut inte till den låga totalkostnaden.”

Strålfors har installerat Nilex HelpDesk och Nilex Inventariesystem samt modulerna AD-Integrator, Gruppfunktion, Workflow Management, MailService, Kalendermodul, Schemalagda Ärenden, Fältberoende, SLA, Bevakning, Licenshantering, Debitering, SMS-Integrator, MOM-Integrator, HelpDesk Web och Webanmälan.

NilexPlus® har varit i skarp drift sedan i mars 2008 och fungerat felfritt sedan dess. Förutom att det används för den interna IT supporten i koncernen, används det också av Strålfors bolag för extern support av deras egna programvaror.

”Vi är mycket nöjda med både systemet och den service vi får av Nilex. Det är ett väl beprövat, mycket funktionellt, flexibelt och driftsäkert system som har gjort arbetet i vår Service Desk oerhört mycket lättare. Vi har nu en bättre kontroll av våra supportärenden, hårdvaror och applikationer. Arbetskvaliteten i Service Desken har höjts och vi har fått nöjdare kunder. Samarbetet med deras säljare, konsulter och support är vi mycket nöjda med. De är kunniga, flexibla och lyhörda för våra krav och önskemål.”
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved