Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nilex Enterprise®

Streckkodsinventering

Nilex Streckkodsinventering är framtagen för att underlätta det många gånger tidsödande arbetet med att genomföra en inventering. Genom att använda streckkodsläsare sker all avläsning och överföring helt digitalt. Det reducerar risken för fel i samband med inventering av märkta inventarier.
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved