Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Sverige

Svenska Datagruppen

Svenska Datagruppen

 

Svenska Datagruppen levererar nätverkslösningar samt konsulttjänster. Affärsidén är att erbjuda ett koncept av ändamålsenliga produkter och tjänster inom informationsteknik (IT). I utbudet ingår hård- och mjukvaror till PC-system, teknisk service, utformning av webbplatser samt konsultation. Ledstjärnan är långsiktiga kundrelationer. Sådant förtroende utvecklas genom gediget kunnande och personligt engagemang. Målgruppen är små och medelstora företag.

 

Sedan starten 1991 har vi etablerat samarbeten med ett antal utvecklingsinriktade partners för att alltid kunna erbjuda kompletta PC-lösningar. Samarbetet omfattar ledande tillverkare och distributörer av hårdvaror och mjukvaror samt teleoperatörer och kabelinstallatörer.

Utbudet från dessa partners tillsammans med vår egen samlade kompetens syftar till att främja kundens IT-drift nu och i framtiden. Svenska Datagruppens kunder skall alltid erbjudas kvalificerad hjälp att välja rätt bland de många valmöjligheterna.

 

Kontakt:

 

Nytorpsvägen 34

S-183 53 Täby
Tel: 08 - 544 960 90
e-mail: nilex@svenskadatagruppen.se
http://www.svenskadatagruppen.se
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved