Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
NilexPro®

Tilläggsmoduler

SLA, Service Level Agrement

Genom SLA får verksamheten ett stöd för att säkerställa kvalitén på sin leverans av service. SLA gör det möjligt att sätta upp och arbeta enligt detaljerade specifikationer t ex, reaktionstid, utrustning, pris, informationsflöde m.m. All information presenteras på ett enkelt och tydligt sätt och stöder personalen i det dagliga arbetet. I SLA finns även övergripande rapportfunktionalitet för att presentera kvalitén som levereras av service och support.

 

Gruppfunktion

Med gruppfunktion kan NilexPro användas av olika avdelningar i verksamheten och ärenden hanteras oberoende av varandra i ett och samma system. Gruppfunktionen ger användaren möjlighet att kategorisera företag och handläggare vilket ger utökade urvalsmöjligheter i ärendehanteringen.

 

WebbOrder

För att underlätta administration av olika typer av beställningar finns WebbOrder för NilexPro där användarna själva via ett webbgränssnitt kan utföra beställningar. Det kan vara allt ifrån att skapa, ändra eller ta bort konto eller beställa hårdvara, mjukvara eller kommunikation. Modulen skapar ett helpdeskärende först när beställningen är godkänd. När en beställning är klar skickas e-post till ansvarig chef och i ordern finns en länk som är kopplad till beställning via ett webbgränssnitt. Genom att klicka på länken hamnar ansvarig handläggare i ett läge kan beställning godkännas eller avslås.

 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved