Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Produkter
Nilex Produkter
Nilex Enterprise®
Funktioner
Ärendehantering
Inventariesystem
Tilläggsmoduler
Anskaffning / Inköp
Debitering
Underhåll
Streckkodsregistrering
Nätverksskanning
Streckkodsinventering
Inventarie Integration
Utlåning
Licenshantering
NilexPro®
NileXpress®
Mobil ärendehantering
Användningsområde

Underhåll

Nilex Drift / Underhåll & Bevakning är utvecklat för att hantera och bevaka att de åtgärder som måste utföras med vissa inventarier inte glöms bort. Missade serviceintervaller kan få förödande konsekvenser för både produktion och säkerhet. Samtidigt kan stora belopp sparas på att underhåll sköts med bestämda intervall. Slitaget på både människor och materiel minskar.
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved