Ärendehanteringssystem för både små och stora företag - Nilex
Nilex Enterprise®

Underhåll

Nilex Drift / Underhåll & Bevakning är utvecklat för att hantera och bevaka att de åtgärder som måste utföras med vissa inventarier inte glöms bort. Missade serviceintervaller kan få förödande konsekvenser för både produktion och säkerhet. Samtidigt kan stora belopp sparas på att underhåll sköts med bestämda intervall. Slitaget på både människor och materiel minskar.
 
Nilex i Helsingborg AB   Östra Sandgatan 12, 252 27 HELSINGBORG     Tfn växel: 042-18 00 50    E-post: kundservice@nilex.se eller support@nilex.se    Fax: 042-210776
© Copyright Nilex i Helsingborg AB 2013  All rights reserved